Actueel - Blog

Echte participatie is empowerment

Empowerment is geen quick fix. Er zijn geen trucs en tips, geen sluiproutes voor versnelde empowerment van jongeren. De sleutel tot empowerment van jongeren ligt feitelijk in de empowerment van de begeleider van die jongeren. Dat vraagt om inzet, consistentie […]

Participatie heeft veel verschillende vormen

Zelfbeschikking: Vrijheid van oordelen en handelen. Zelfbeschikking van jongeren in hun MDt is de mate waarin zij vrij zijn om te bepalen hoe zij hun MDt willen doen. Je geeft jongeren toestemming om zelf beslissingen te nemen, zonder ze daarbij […]

Betrokkenheid i.p.v. motivatie

Motivatie bij jongeren fluctueert en is in ontwikkeling want: Er zijn verschillende vormen van motivatie:– Demotivatie (door negatieve ervaring)– Niet gemotiveerd (a-motivatie)– Extrinsieke motivatie1. Motivatie door externe factoren (Beloning of straf).2. Gecontroleerde motivatie (Verwachtingen of regels)3. Motivatie door interne druk […]

Wees consequent

Voor jongeren is het niet vanzelfsprekend om op een gelijkwaardig manier samen te werken met volwassenen. Jongeren zijn gewend dat volwassenen ‘voor hen denken’ en passen hun rol hier feilloos op aan. Jongeren hebben door moderne media soms net zo […]