Wees consequent

Voor jongeren is het niet vanzelfsprekend om op een gelijkwaardig manier samen te werken met volwassenen. Jongeren zijn gewend dat volwassenen ‘voor hen denken’ en passen hun rol hier feilloos op aan. Jongeren hebben door moderne media soms net zo veel kennis als volwassenen en hebben het dan ook snel door wanneer volwassenen zich vergissen. Uit loyaliteit naar hun gesprekspartner laten ze dit meestal niet weten. Volwassenen denken hierdoor dat ze op een gelijkwaardige manier met jongeren samen werken, terwijl jongeren hun kind-rol aannemen en geen echte verantwoordelijkheid voelen. Daarnaast ontbreekt bij jongeren vaak het vertrouwen dat er ook echt iets met hun mening wordt gedaan. Jongeren worden gevraagd mee te doen aan projecten of activiteiten waarvan de inhoud al grotendeels vast staat. Door volwassenen bepaald uiteraard. Daarom is het belangrijk om consequent te zijn naar jongeren. Consequent in het serieus nemen van de mening van jongeren, in het terugkoppelen van wat er met deze mening is gedaan, in het toegeven van je eigen fouten, maar ook in het aanspreken van jongeren op hun eigen verantwoordelijkheid.