Over ons

De academie wordt begeleid door Stichting Alexander, Travers/Impacter, Spectrum/Jong & Meer en Kuseema, in samenwerking met een groep proactieve jongeren (de kerngroep) en in uitvoering op onderdelen samen met materiedeskundige jongeren en professionals vanuit MDT-projecten uit den lande (de externen).

Stichting Alexander
Amsterdam
020-6263929
Leo Rutjes, Tarik Pehlivan, Nikki van de Klundert info@st-alexander.nl

Stichting Alexander: is een onafhankelijke, ideële landelijke stichting voor jeugdparticipatie en participatief onderzoek (sinds 1993); ze gaat graag mee in dit partnerschap en wil de projectleiding van de academie op zich nemen. We kunnen vanuit onze ideële doelstelling en expertise de ondersteuning geven aan organisaties om op een participatieve wijze te werken met kwetsbare jongeren. Stichting Alexander is betrokken bij diverse MDT projecten in Nederland. Project MET is een initiatief van Stichting Alexander in samenwerking met andere organisaties.

Travers/Impacter
Zwolle
+31645612789 Bart Demmers
+31625112 606 Justin Daems
www.impacterzwolle.nl

Travers/Impacter: geeft jongeren de kans om zich te ontwikkelen, maatschappelijk mee te doen en te investeren in hun toekomst. Jongeren leven in een maatschappij vol verwachtingen en toenemende druk. Dit is zowel kansrijk als ingewikkeld. Meer dan ooit is het een uitdaging voor jongeren om te ervaren wie ze echt zijn en wat ze zelf willen. Daarom kunnen ze bij Impacter samen met hun jongerencoach, op zoek naar dé plek waar ze door inzet van hun skills een succes ervaring kunnen opdoen. Zodat ze vertrouwen in zichzelf, de maatschappij en de toekomst ontwikkelen. Travers Welzijn, ZwolleDoet! en Poppodium Hedon zijn hoeder van Impacter Zwolle. Impacter is een MDT-project ontstaan in de proeftuin en in 2022 beginnen zij alweer aan hun 3e project.

Spectrum/Jong & Meer
Arnhem
+31648478478
Maaike Jeronimus, m.jeronimus@spectrumelan.nl

Spectrum – partner met elan/Jong&Meer: Jong & Meer is een lerend partnerschap in Gelderland waarin jongeren en uitvoerende organisaties vanuit verschillende ‘MDT-tranches’ samenwerken en -leren om jongeren de beste versie van zichzelf te laten zijn. Spectrum is nu samen met lokale partners, in acht plaatsen verantwoordelijk voor Jong & Meer. In co-creatie met deze partners en jongeren is een methodiek ontwikkeld om MDT tot een succes te maken war jongeren de lead hebben. De methodiek bestaat lokaal uit twee pijlers. Via een Young Leaderstraining ontdekken jongeren hun kwaliteiten, versterken zij hun vaardigheden en bedenken ze plannen voor sociale activiteiten. De tweede pijler is lokale samenwerking ondersteunend aan jongereninitiatieven. Spectrum ondersteunt bovenstaande met trainingen, workshops en intervisie, en projectmanagement, monitoring en evaluatie. 

Kuseema
Nijmegen
024 360 5534
Nienke Manderveld, info@kuseema.nl

Kuseema: Kuseema richt zich op het ontwikkelen van instrumenten en trainingen om jongeren te laten participeren. Doel is dat het voor de organisaties / instellingen of gemeentes eenvoudiger wordt om jongeren te laten participeren in hun project of hun beleid. Kuseema ontwikkelt binnen het MDt-project Jong&Meer (1e tranche en 4e tranche) de trainingen voor de jongerenteams en voor de professionals die de jongeren begeleiden.