Participatieacademie Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

Vier participatieve MDT-projecten hebben zich verenigd in de Participatie Alliantie MDT (PAM), en hebben deze website gelanceerd. Wil je ondersteuning of wil je jouw ervaring inbrengen? Leg het ons voor.

Wij weten uit ervaring dat participatief werken niet vanzelf gaat. Het vraagt om overtuiging, lef, doorzettingsvermogen. We weten ook dat het overgaan tot participatief werken het beste tot zijn recht komt als men aansluit bij de aanwezige kennis, vaardigheden en houding van de betrokken uitvoerders. Om vervolgens stapje voor stapje, in een continue leeromgeving, tot meer participatief werken te komen.

De participatieacademie

Waarom participatie binnen MDT?

We gaan ervan uit dat alle MDT-projecten in NL werken vanuit de intrinsieke motivatie van jongeren. Een MDT-project komt anders ook niet van de grond. Als een jongere iets tegen zijn/haar zin moet doen, zal er weinig van terecht komen.

Participatief werken gaat ook uit van de intrinsieke motivatie van jongeren, maar gaat dan wel een stap verder. Participatie is voor ons zowel de invloed die jongeren hebben in de keuzes voor hun eigen MDt; maar vooral ook de invloed, zeggenschap, sturing en beslissingsbevoegdheid die jongeren krijgen in alle stappen van het proces van uitvoering van MDT.

Door de regie volledig aan de jongeren te geven, speel je optimaal in op het recht op participatie, zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. En het sluit niet alleen aan bij de behoefte van jongeren, de jongeren zullen meer affectief betrokken raken en zich eigenaar voelen. Dit eigenaarschap zorgt er voor dat jongeren zich niet eenmalig, maar duurzaam gaan inzetten in de samenleving. Daar gaan we voor en we willen met deze academie hieraan graag bijdragen.

Waarvoor kun je terecht?

De academie geeft ondersteuning aan organisaties en uitvoerders van MDT-projecten in Nederland, gericht op praktische toepassingen van ‘participatief werken’, met inzet van jongeren. De academie staat voor:

Inspiratie voor (meer) participatief werken, vanuit een  een  gelijkwaardige houding en benadering van de jongeren.

Praktisch ervaren van participatieve en creatieve werkvormen, ook als gaat om het monitor van de impact, samen met de jongeren.

➢ Diversiteit en maatwerk in (veranderende) type ondersteuning en intensiteit, ook qua organisatie en participatieve projectuitvoering.

➢ Gericht op het eigen maken van en zelfstandig in staat zijn (meer) participatief te werken.

Actueel

Spoken word over Impacter

“Want je hebt talent. Nu alleen nog een plek om te worden wie je bent.” Luuk in de spotlights met zijn krachtige spoken word over Impacter. Wat is jouw talent? Bekijk het spoken word hier.

Een vlammend betoog over het belang van MDT

Afgelopen april hebben Pink Hilverdink en Leo Rutjes meegedaan aan een podcast-aflevering van René Peters. In deze podcast gaat René met een aantal kritische vragen in gesprek met Pink en Leo over de betekenis van MDT. Wat maakt MDT zo […]

Wat is MDT?

Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een periode waarin jongeren ontdekken wat ze graag willen doen, voor henzelf en/of voor de samenleving. Bij een MDT: Ontdekken jongeren hun talenten Ontmoeten zij andere jongeren Staat wat jongeren willen en kunnen voorop Krijg je […]