Actueel

Wees consequent

Voor jongeren is het niet vanzelfsprekend om op een gelijkwaardig manier samen te werken met volwassenen. Jongeren zijn gewend dat volwassenen ‘voor hen denken’ en passen hun rol hier feilloos op aan. Jongeren hebben door moderne media soms net zo […]

Binnen MDT wordt participatie verwacht

Uitvoering in het algemeen:›De activiteit van het MDt moet aansluiten bij de interesses, wensen en behoeftes van jongeren.›De jongeren kiezen zelf een doelgroep waar zij hart voor hebben.›De jongeren hebben zelf regie in de uitvoering van de activiteit. Werving en […]