Binnen MDT wordt participatie verwacht

Uitvoering in het algemeen:
De activiteit van het MDt moet aansluiten bij de interesses, wensen en behoeftes van jongeren.
De jongeren kiezen zelf een doelgroep waar zij hart voor hebben.
De jongeren hebben zelf regie in de uitvoering van de activiteit.

Werving en begeleiding:
De jongeren worden gematcht vanuit hun interesses en kwaliteiten.
De jongeren worden positief bekrachtigd, in tegenstelling tot eerdere ervaringen.
De jongeren krijgen (persoonlijke en inhoudelijke) begeleiding op maat tijdens de MDt.

Organisatie, evaluatie en monitoring:
Het is van groot belang dat jongeren een aandeel hebben in het project zelf.
De jongeren maken deel uit van de projectgroep onder wiens verantwoordelijkheid het project wordt uitgevoerd.
Gedurende een MDt wordt er samen met de jongere geëvalueerd en samen bepaald of de leerdoelen zijn gehaald.