Samenwerking
Verbinding
Expertise
Duurzaamheid
Inspiratie
Advies
Scholing
Bemiddeling
Detachering
Wat mag de Participatie Academie voor u betekenen?
Scroll naar beneden om verder te lezen
Wilt u meer lezen over het aanbod van de Participatie Academie? Klik dan hier!

Netwerk

Het Netwerk van de Participatie Academie biedt enerzijds een multi-disciplinair platform voor kennisdeling en uitwisseling van informatie tussen professionals. Anderzijds is het Netwerk een verzamelplaats voor vraag naar- en aanbod van specifieke expertise .

Lees meer

Expertise

Professionals worden bijna dagelijks geconfronteerd met nieuwe vraag-stukken en uitdagingen. De groeiende behoefte aan het samen delen en benutten van kennis, informatie, inzichten en ervaringen vormt een van de hoekstenen in de visie van de Participatie Academie.

Lees meer

Maatoplossingen

Zowel overheden als maatschappelijke organisaties zullen de komende jaren aan de ene kant moeten bezuinigen, terwijl zij aan de andere kant voor aanzienlijke uitdagingen staan. De Participatie Academie biedt hiervoor binnen het sociaal domein oplossingen op maat.

Lees meer..

Open Inschrijvingen

Een boeiend Trainingsprogramma doorlopen samen met deelnemers uit andere geledingen binnen het Sociaal Domein. Prikkelende theoretische kaders eigen maken en tevens verbinden met inzichten en ervaringen vanuit andermans praktijk. Dat is simultaan ontwikkelen en netwerken.

Lees meer..

Referentieprojecten Meer referenties

Hieronder ziet u een beknopte beschrijving van een aantal projecten uit de portfolio van de Participatie Academie. Wij introduceren u graag bij onze contactpersonen binnen deze organisaties.

Vraaggericht en Dialooggericht Werken

Binnen de Regio Gooi- en Vechtstreken bouwen de partners binnen het Sociaal Domein aan een

Ontwikkeling Sociaal Team

Binnen deze vooruitstrevende gemeente gaan alle betrokken partners optimaal samenwerken om een beter

Vraagsturing en Ontschotting

De VNG pilotgemeente Huizen heeft zich tot doel gesteld ‘vraagsturing’ door de aderen van de

Nieuwe Doelgroepen

Vanuit de behoefte van de gemeente Rotterdam om een antwoord te hebben op de toenemende vragen

Overgang naar Wijkteams

‘Om te kunnen gaan werken in wijkteams mag er een cultuuromslag plaatsvinden, help ons bij de

Ketenpartners Sociaal Domein

‘Alle ketenpartners binnen het sociale domein optimaal laten samenwerken in een nieuwe

Samenwerking Gemeente en Welzijnsorganisaties

De gemeente Terneuzen zocht de samenwerking met een landgrens overstijgende welzijnsorganisatie om